Víťazi Divadelnej Žiliny

V pondelok 14. septembra sa v Bábkovom divadle konala regionálna postupová súťažná prehliadka divadla mladých pod názvom Divadelná Žilina 2020. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave a hlavným organizátorom bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina.

Na prehliadku bolo pôvodne prihlásených 8 kolektívov ale vzhľadom na súčasnú situáciu súťažili iba 4 (Veľké kocky – ZUŠ L. Árvaya v Žiline, Vaša banda – ZUŠ F. Špániho v Žiline, Divadelný krúžok GSF – Gymnázium sv. Františka v Žiline a Teatro in vitro – ZUŠ L. Árvaya v Žiline). Výkony mladých hercov hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: Lucia Lasičková – odborný pracovník pre divadlo mladých a divadlo dospelých, Národné osvetové centrum v Bratislave, Jana Eliášová – herečka, Bábkové divadlo Žilina, Martina Jánošíková – herečka a lektorka storyttelingu, Bratislava.

Výsledky súťaže a ocenenia:

  1. miesto s priamym postupom do krajského kola – VAŠA BANDA (ZUŠ F. Špániho v Žiline) – Som Slovák?
  2. miesto s návrhom na postup do krajského kola – Veľké kocky (ZUŠ L. Árvaya v Žiline) – Potichúčky

Cenu za herecké stvárnenie postavy Ema v inscenácii Potichúčky získala Veronika Kasáková.

Cenu za herecké stvárnenie postavy Argan v inscenácii Zdravý nemocný získal Filip Kyselica.

Cenu za herecké stvárnenie postavy Slúžka Tonka v inscenácii Zdravý nemocný získala Simona Smolková.

Cenu za herecké stvárnenie postavy Patrik v inscenácii Šumienky 2 získal Dávid Smolka.

Čestné uznanie za dlhoročné vedenie mladých k divadlu porota udelila vedúcim kolektívu Divadelného krúžku GSF – Margite Svetkovej a Marte Višňovskej.

Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 2. októbra 2020 v Žabokrekoch.