Stretnutie fujaristov – ZRUŠENÉ

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE!

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou sa 15. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!, žiaľ, NEUSKUTOČNÍ. Veríme, že sa v plnom zdraví stretneme pri tomto podujatí v budúcom roku.