PETROVICKÁ GALÉRIA SLÁVY

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Petrovice.  

Predstavujeme 5 významných dejateľov, ktorými sú: Ladislav Treskoň, Marcela Laiferová, Milan Sládek, Vlado Hujík, Viktor Hujík.