UPOZORNENIE – ZÁKAZ NÁVŠTEV NA PRACOVISKU

! UPOZORNENIE !

ZÁKAZ NÁVŠTEV NA PRACOVISKU

Dôrazne prosíme všetkých našich návštevníkov, aby prichádzali do kancelárie KrKS len v nevyhnutných prípadoch. Pri bezodkladnej osobnej návšteve pred vstupom do priestorov Makovického domu prosím použite zvonček umiestnený pri dverách výstavnej miestnosti na prízemí budovy. Ďakujeme, že rešpektujete naše dočasné obmedzenia a naďalej dodržiavate všetky protiepidemiologické opatrenia.