ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

Žilinský miešaný zbor patrí medzi najpočetnejšie a najúspešnejšie amatérske zbory na Slovensku. O jeho histórii, súčasnosti, úspechoch doma i v zahraničí pod vedením dirigentov Antona Kállaya a Štefana Sedlického sa dozviete v našej ukážke. Uvádzame pri príležitosti Svetového dňa zborového spevu.