ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby – PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ !

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby – PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ !

Prihlasovanie do prvého ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby s názvom ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ naďalej pokračuje. Uzávierka prihlášok a termín odovzdania prác je predĺžený do 31. januára 2021. Súťažné podmienky zostávajú nezmenené. Výstava prác bude preložená na mesiac apríl 2021.

O presných dôležitých termínoch budeme priebežne informovať. Nový dátum konania vernisáže, trvanie výstavy, miesto konania a iné prípadné zmeny čoskoro nájdete na webovej a Facebookovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny vás naďalej pozýva do pilotného ročníka súťaže amatérskej fotografickej tvorby s názvom ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020, ktorá je súčasťou druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnJ9t0RiTyvf0hMS8RU_aFlpN5myiAHrCsr3xOZG3JIlqxQ/viewform?usp=sf_link

Tešíme sa na vašu účasť.

Sympózium a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.