GALÉRIA SLÁVY OBCE DLHÉ POLE – I. časť

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Dlhé Pole.

Predstavujeme 5 významných dejateľov, ktorými sú: Jozef Holánik-Bakeľ, Jakub Šerík, Juraj Šerík, Andrej Majer, Juraj Čajda.