Učíme sa paličkovať – 2. lekcia

V dnešnej lekcii vás Katarína Búranová z Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrkS v Žiline naučí ako spojiť dva pletence plátnom, plátnovú väzbu s rôznymi okrajmi a tiež vám ukáže, ako jednoducho si môžete nakresliť vlastné základné vzorkovníky.

Svoje otázky, podnety, ale aj ukážky svojich prác môžete posielať na email kata.buranova@gmail.com alebo priamo na facebooku lektorky.