NOVEMBER – MESIAC FOTOGRAFIE

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva do priestorov Makovického domu na výstavu November – mesiac fotografie, ktorú pre vás pripravil žilinský Fotoklub OBZOR (FKO). Ten oslavuje v tomto roku 40. výročie svojho vzniku.

Počas svojej existencie sa fotoklub svojou tvorbou dostal do povedomia nielen v žilinskom regióne, či celej krajine, ale aj v zahraničí. Postupne sa začali vytvárať rôzne partnerstvá s fotoklubmi z Česka, Poľska, Francúzska, Maďarska, Srbska, Rumunska, Litvy, Bieloruska a Ukrajiny,” priblížil súčasný predseda FKO Ľubomír Lošonský. Činnosť klubu sa okrem samotnej tvorby fotografie zameriava aj na vzdelávanie svojich mladších členov vo fotografickej tvorbe, od techniky cez expozíciu a kompozíciu, až po finálne doladenie fotografie pred publikovaním. Členovia majú každý rok možnosť zúčastniť sa na prednáškach či workshopoch so zaujímavými ľuďmi zo sveta fotografického umenia.

Na výstave máte možnosť vidieť fotografie dvadsiatichdeviatich autorov. Mnohí z nich sú v klube už od jeho vzniku a tvoria stabilnú a úspešnú členskú základňu. Ako hovorí predseda fotoklubu: “Členovia FKO získali počas uplynulých štyridsiatich rokov veľké množstvo ocenení, či už ako jednotlivci alebo ako fotoklub.”

“Výstava nemá tematické zameranie. Každý autor má možnosť vystavovať fotografie, ktoré sú charakteristické pre jeho tvorbu. Prevláda však krajina,” zhodnotil Marián Závacký, ktorý mal “pod palcom” tohtoročnú dramaturgiu klubovej výstavy.

Riaditeľ KrKS v Žiline, Peter Ničík ďakuje Fotoklubu OBZOR za ich tvorbu a posolstvá, ktoré zdieľajú s ostatnými prostredníctvom fotografie: „Mám rád ľudí. Teším sa, keď som v blízkosti tvorivých objavovateľov sveta, ktorí majú radi to, čo robia, ktorí hľadajú, nachádzajú a delia sa o svoj nevšedný pohľad s ďalšími ľuďmi. Rád si pozerám diela a výstavy členov Fotoklubu OBZOR. Viacerí z nich boli už pri zrodení, ďalší postupne nasadli na chrbát tohto štyridsaťročného lietajúceho koberca, ktorý s Vami cestuje všade tam, kde sa môžete dotýkať umenia, bielej a čiernej pastelky, či tam, kde môžete byť peknotou nadšení.“

Predseda FKO Ľubomír Lošonský verí, že činnosť fotoklubu bude pokračovať a naďalej bude prinášať kvalitnú fotografiu a nové pohľady na život a krajinu okolo nás. Zároveň pripája gratuláciu: „Fotoklubu OBZOR prajem všetko dobré do ďalších rokov, veľa úspechov a hlavne dobré svetlo!“

Výstava, bude sprístupnená od 3. do 30. novembra 2020 vo výstavnej miestnosti Makovického domu počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h. (po dohode so zamestnancami KrKS aj v inom ako uvedenom čase). Tešíme sa na vás a zároveň prosíme o dodržiavanie hygienických pravidiel a rešpektovaní mimoriadnych opatrení počas návštevy výstavných priestorov.

Výstavu podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.