Učíme sa paličkovať – 3. lekcia

V tejto lekcii vás lektorka Katarína Búranová z Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrkS v Žiline naučí ako vytvoriť krútené páry, polpáry a tiež ako spojiť časti čipky háčikom.

Otázky, pripomienky, ale aj svoje práce môžete posielať na kata.buranova@gmail.com.