NÁVRATY K TRADIČNÉMU TROCHU INAK

Klub autentického folklóru Hojana zo Žiliny, ktorý pôsobí pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline zrealizoval v ostatných týždňoch online vzdelávacie semináre, ktorých hlavnou témou bol ľudový odev. Prispôsobiť sa aktuálnej situácii bolo potrebné aj v oblasti folklóru a mnohí tak svoje aktivity presunuli do virtuálneho priestoru. Prostredníctvom platformy Zoom tak KAF Hojana priniesol prednášky a semináre priamo k záujemcom o tradičnú kultúru.

14. novembra sa v rámci Týždňa celoživotného učenia uskutočnila prednáška Zdobenie pod vedením Evy Dudkovej, etnologičky zo Slovenského národného múzea v Martine. Účastníci sa dozvedeli o množstve techník, ktoré sa pri zdobení ľudového odevu v minulosti využívali, a to predovšetkým v oblastiach Žilinského kraja. Lektorka poukázala na rôznorodosť ornamentov využívaných na výzdobu odevu a bohatý obrazový materiál doplnila o cenné skúsenosti z terénnych výskumov. V závere virtuálnej prednášky nechýbala ani diskusia o tom, ako a kam sa posunula prezentácia odevu v oblasti scénického folklorizmu.

V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline sa nám podarilo zorganizovať dva semináre, ktoré mali vynikajúcu odozvu od účastníkov. Prvý seminár s Evkou Dudkovou zo SNM v Martine mal charakter teoreticko-informačnej bomby. Lektorka si pripravila skvelú prezentáciu s bohatou fotogalériou, ktorá v jej oduševnenom podaní nenechala nikoho sa nudiť počas tých 4 hodín bez akejkoľvek prestávky. Na samotnej atmosfére mali, samozrejme, podiel aj účastníci semináru, ktorí svojim aktívnym kladením zaujímavých otázok, či podelením sa o praktické skúsenosti, dopĺňali celkový priateľský ráz seminára.“ Priblížila Miroslava Solčianska z KAF Hojana.

Ďalšou prednáškou, tentokrát praktickou, ktorej sa záujemci zúčastnili vo virtuálnom priestore, a to v sobotu 12. decembra, bolo Riasenie. Skladanie látky do drobných záhybov upevnených stehmi predviedla zberateľka ľudového odevu Zuzana Tajek Piešová.

Zuzka Tajek Piešová, ako človek s bohatými praktickými skúsenosťami, bola pre nás tou pravou lektorskou voľbou. Už pri prvých slovách o histórii riasenia, nás akoby všetkých spolu vtiahla do svojej obývačko-dielni a už sme iba nasávali atmosféru tejto starej a zároveň krásnej techniky spracovania látky. Lektorka nás tak viedla, vysvetľovala a ukazovala ako správne riasiť a tí odvážnejší, myslím, že ich bolo celkom dosť, sa učili riasiť doma v ich obývačkách takýmto sprostredkovaným spôsobom. Podľa reakcií, otázok a pripomienok účastníkov bolo jasné, že seminár bol pre nich veľmi prínosným.“

Na oboch seminároch sa zúčastnilo dohromady takmer 120 účastníkov, pričom práve virtuálny priestor umožnil účasť aj Slovákom žijúcim v zahraniční, ktorí sa o tradície svojej krajiny naďalej zaujímajú.

Miroslava Solčianska za KAF Hojana na záver zhodnotila: „Za stranu organizátorov môžem už iba doplniť, že sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo tieto, myslím, úspešné semináre zorganizovať v online priestore, za ktorý ďakujeme KRKS v Žiline. Tiež patrí veľká vďaka obom pani lektorkám, ktoré rozvírili v účastníkoch ten správny záujem nielen o riasenie, ale aj o iné techniky a možnosti zdobenia ľudového odevu a predovšetkým o návrat k starým krásnym technikám, ktoré sa, žiaľ, pomaly vytrácajú. Je potrebné, aby sa na ne úplne nezabudlo, ale aby stále žili v rukách našich šikovných žien aj mužov.“