KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ – JOZEF PEKARA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rámci projektu Keď ruky rozprávajú predstavilo v knižnej podobe 34 osobností tradičnej ľudovej tvorby či umeleckého remesla žilinského regiónu. Inšpirovaní knihou predstavujeme týchto tvorcov aj prostredníctvom filmových prezentácií.

Rezbár Jozef Pekara vytvoril sakrálne figurálne rezby a reliéfy, ktoré su umiestnené v rôznych slovenských kostoloch. Je autorom jedinečného Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej, ktorý patrí medzi najväčšie pohyblivé betlehemy na svete.