ARCUS – zbor starej hudby

Dnes vám predstavujeme ARCUS – zbor starej hudby.

Amatérsky  spevácky zbor, ktorý sa zameriava predovšetkým na stredovekú cirkevnú hudbu. Ponúka ľuďom alternatívnu formu kultúry, ktorá má korene v dávnej stredovekej hudbe a upriamuje človeka na hodnoty ducha.  Zbor pôsobí v Žiline od roku 2004. Jeho zakladateľmi sú manželia Ján a Diána Maroszovci.

V dnešnej prezentácii zaznejú pod taktovkou dirigentky Diány Maroszovej skladby: Starosloviensky otčenáš,  stredoveká koleda zo západnej Európy z 13. storočia a Husitská koleda z roku 1420.