Vyhlásenie k celoštátnej postupovej súťaži Hviezdoslavov Kubín 2021

Národné osvetové centrum z dôvodu stále pretrvávajúcej nepriaznivej situácie s pandémiou posúva
termíny prvých troch stupňov celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2021.
Kolá súťaže je potrebné uskutočniť najneskôr:
• školské kolá do 28. 2. 2021,
• obvodné kolá do 20. 3. 2021,
• okresné kolá do 10. 4. 2021.
Národné osvetové centrum zároveň povoľuje realizáciu školských a obvodných kôl v alternatívnej forme. Napríklad priamym odporúčaním, online formou či záznamom.


Poznámka:
Priame odporúčanie – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia na základe dohody priamo odporučia recitátorky/recitátorov bez fyzického vypočutia výkonu, napríklad minuloročných víťazov, ktorí nemali možnosť sa prezentovať na vyšších kolách súťaže .


Online forma – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia vypočujú vybrané recitátorky a recitátorov z jednotlivých tried dištančne – online formou. Na základe nej vyberú postupujúce výkony do vyššieho kola.

Záznam – V prípade, že nie je technicky možné uskutočniť online formu, vybrané recitátorky a recitátori z jednotlivých ročníkov zaznamenajú svoj výkon, ktorý budú hodnotiť vybraní pedagógovia/porota, tí určia víťazky a víťazov s postupom. V tomto prípade je potrebné dbať na kritériá hodnotenia prednesu, nie záznamu ako takého.