Výtvarný klub – Janka Mimrová Dorčíková

Dnes Vám predstavujeme výtvarníčku Janku Mimrovú – Dorčíkovú. Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline začala navštevovať v roku 2018. Výtvarnému umeniu sa však venuje už od svojho detstva, keď nastúpila do Ľudovej školy umenia v Žiline. Po absolvovaní gymnázia sa rozhodla študovať výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. 

Jej tvorbu ovplyvnili najmä impresionisti a postimpresionisti. V kresbe však postupne dospela ku geometrickým kompozíciám, abstrakcii a štylizácii tvarov. V maľbe ju zas oslovila kombinácia vosku a farby, v ktorej vytvorila diela zobrazujúce najmä architektúru a prírodné motívy.

“Výtvarná tvorba je pre mňa nekonečnou studnicou inšpirácií, relaxu a objavovania sveta, iného, videného okom umelca.”