ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020 – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby – VYUŽI POSLEDNÚ ŠANCU!

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby

Prihlasovanie do prvého ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby sa pomaly blíži ku koncu. Pred vami je posledných pár dní, kedy ešte máte možnosť zapojiť sa. Uzávierka prihlášok a termín odovzdania prác je do 31. januára 2021. Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou je však výnimočne možné svoje fotografie zasielať aj po vyššie uvedenom termíne. Súťažné práce prijímame po uzavretí elektronického registračného systému ešte do 15. februára 2021.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny vás naďalej pozýva do pilotného ročníka súťaže amatérskej fotografickej tvorby s názvom ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020/2021, ktorá je súčasťou druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020/2021.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnJ9t0RiTyvf0hMS8RU_aFlpN5myiAHrCsr3xOZG3JIlqxQ/viewform?usp=sf_link

!VYUŽI POSLEDNÚ ŠANCU!

Sympózium a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výstava prác bola preložená z novembra 2020 na apríl 2021. Súťažné podmienky však zostali nezmenené. Napriek stále neutíchajúcej nepriaznivej situácii s ochorením COVID-19 momentálne nie je možné ani dnes zaručiť či sa vyhodnotenie súťaže a samotná týždňová výstava bude konať fyzicky v priestoroch Makovického domu alebo budeme nútení všetko presunúť do virtuálneho priestoru.

O presných dôležitých termínoch budeme informovať. Nový dátum konania vernisáže, trvanie výstavy a iné zmeny týkajúce sa súťaže budú priebežne aktualizované. Podrobnosti nájdete na webovej a Facebookovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline už čoskoro.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

V prípade nejasností kontaktujte:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Natália Vašková
Horný val 20
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 56 25 956
Mobil: 0915 787 299
nvaskova@vuczilina.sk

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny
PhDr. Gabriela Podolanová
Ul. Republiky 1
010 01 Žilina

Tel.: +421 948 386 342, Mobil: +421 948 911 223
nadacia@zilinskazupa.sk