VÍT PIEŠ

Film Milana Kosca. Uvádzame ako poctu vynikajúcemu umeleckému rezbárovi Vítovi Piešovi, majstrovi ľudovej umeleckej výroby v práci s drevom, kožou a kovom, rodákovi z Čičmian, ktorý sa dnes dožíva deväťdesiatky.

Majster Vít Pieš. Precízny tvorca dreveného bačovského riadu (črpáky, lyžice, lopáre, misy, naberačky…), fujár, pastierskych píšťal či šperkov. Svoje bohaté dielo rozšíril neskôr o okované kraslice, betlehemy a drevený čičmiansky salaš s podrobným interiérom. Zhotovuje aj valašky, biče, kapsy, opasky, pracky, blanciare a ozdobné predmety. Drevo vybíja mosadzným a medeným plieškom, vylieva cínom či olovom. Jeho ornamentika vychádza z čičmianskych motívov. Majstrove diela boli vystavené na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Slovinsku, Belgicku a Španielsku. Vít Pieš bol ocenený striebornou medailou ministra kultúry SR i dvojnásobnou poctou generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za celoživotnú obetavú a nezištnú prácu pri uchovávaní a rozvíjaní tradícií ľudovej umeleckej výroby.