ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020 – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby – PRIHLASOVANIE UKONČENÉ!

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby

Prihlasovanie do prvého ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby je ukončené. Možnosť zapojiť sa bola do 31. januára podľa predĺžených podmienok prihlasovania. Nestihli ste k nám poslať svoje práce? Nezúfajte. Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou je výnimočne možné súťažné fotografie zasielať aj po stanovenom termíne. Súťažné práce prijímame do 15. februára 2021.

Koncom uplynulého roka sme informovali o preložení výstavy na mesiac apríl 2021. Dnes dávame do pozornosti nové konkrétne termíny, ktoré nájdete v texte nižšie.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny vás pozýva do pilotného ročníka súťaže amatérskej fotografickej tvorby s názvom ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020/2021, ktorá je súčasťou druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020/2021.

UPRAVENÉ PROPOZÍCIE SÚŤAŽE NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBY

Vyhlasovateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

Uzávierka prihlášok a termín odovzdania prác: 31. január 2021 (Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou súťažné práce prijímame až do 15. február 2021.

Dátum konania vernisáže: pondelok 26. apríl 2021 o 16.30 hod.

Makovického dom v Žiline, Horný val 20, 010 01 Žilina

Trvanie výstavy: utorok 27. apríl 2021 – piatok 30. apríl 2021

Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 010 01 Žilina

Po – Pia: 8.00 – 16.00 hod.

Výstava v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline potrvá jeden týždeň v rámci prebiehajúcich podujatí SYMPÓZIA O NÁDEJI. Následne sa expozícia presunie do priestorov Nadácie Žilinského samosprávneho kraja, kde bude prístupná pre verejnosť až do začiatku júna.

Pokračovanie výstavy: streda 5. máj 2021 – piatok 4. jún 2021

Miesto konania: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny , Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina (budova Považskej galérie v Žiline – bočný vchod)

Sympózium a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Napriek stále neutíchajúcej nepriaznivej situácii s ochorením COVID-19 momentálne nie je možné zaručiť, či sa vyhodnotenie súťaže a samotná týždňová výstava bude konať fyzicky v priestoroch Makovického domu alebo budeme nútení všetko presunúť do virtuálneho priestoru. Pre pokračovanie výstavy v priestoroch Nadácie ŽSK bohužiaľ platí to isté. Dnes sa držme stanovených termínov a miest, všetky ostatné zmeny a iné dôležité informácie týkajúce sa súťaže budú vždy priebežne aktualizované na webovej a Facebookovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:

Kontakt:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Natália Vašková
Horný val 20
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 56 25 956
Mobil: 0915 787 299
nvaskova@vuczilina.skwww.krkszilina.sk

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny
PhDr. Gabriela Podolanová
Ul. Republiky 1
010 01 Žilina

Tel.: +421 948 386 342, Mobil: +421 948 911 223
nadacia@zilinskazupa.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!