SLAVOMÍR CHMELA

Filmový medailón Žilinského samosprávneho kraja o všestrannom športovcovi, horolezcovi, jaskyniarovi, fotografovi, filmovom dokumentaristovi, publicistovi a držiteľovi titulu „majster športu“ . V roku 2017 mu bola udelená Cena ŽSK .

Slavomír Chmela bol všestranným športovcom, horolezcom, speleológom, gymnastom, tanečným majstrom, fotografom, filmovým dokumentaristom, publicistom, vynikajúcim organizátorom, zakladateľom a riaditeľom Československej horolezeckej školy vo vysokých Tatrách, organizátorom žilinských horolezeckých, jaskyniarskych a iných expedícií do rôznych končín sveta, zakladateľom speleologickej skupiny, ako aj kolektívov tanca v Žiline. Bol autorom viac ako 400 titulov dokumentárnych, reportážnych a odborných filmov, štvornásobným laureátom Moskovského filmového  festivalu, držiteľom jednej z hlavných cien na prehliadke dokumentárneho filmu v San Etiene, v La Chapelle en Vercors, v Barcelone… Bola mu udelená Zlatá medaila inštitucionálnej siete 55-ich univerzít z 38-mich hlavných miest Európy – UNICA, Zlatý odznak JAMESu, Verejné uznanie I. stupňa za rozvoj telovýchovy a športu na Slovensku, strieborná plaketa Slovenskej speleologickej spoločnosti Za rozvoj jaskyniarstva na Slovensku, Medaila Daniela Gabriela Licharda za filmovú tvorbu. Bol dlhoročným členom Zboru Žilincov a držiteľom jeho Prestížnej ceny Genius loci Solnensis.

 Mal obdivuhodnú výdrž, veď vystupovať na sedemtisícovky alebo zostupovať cez štrbiny do jaskynných priestorov s kamerou a ostatnou výbavou, keď často ide doslova o život, to chce poriadnu odvahu, kondíciu a majstrovstvo.

Jeho fotoaparát a kamera zachytili neuveriteľné množstvo pekných i problémových momentov a chvíľ zo života nášho mesta. Posledných desať rokov venoval ich triedeniu a prepisovaniu na aktuálne nosiče. Je to archív, ktorý nesmie zaniknúť.

Titul majster športu mu bol udelený v roku 1968, keď mal 36 rokov, po tom ako splnil normu  – predpísané výkony – teda rôzne horolezecké výstupy. Niektorých sa aktívne zúčastnila aj jeho manželka Oľga, podobne aj tanečných podujatí. Oddychovať chodili do drevenice na samom  špici hory pri Kubíkovej.

V roku 1958 zorganizoval v Žiline 1. slovenskú súťaž v spoločenskom tanci. Okrem toho v podmienkach Parku kultúry a oddychu v Žiline naštudoval celovečerný program „Od Menuetu po Twist (tancujeme storočiami)“. Zorganizoval asi 30 tanečných škôl ročne, učil tanec od Svitu po Trenčín – „od svitu do mrku“ – ako sa raz vyjadril.

 Kvôli jeho nevšedným zážitkom a poznatkom, atraktívnym témam, bol pozývaný na množstvo besied – aj do zahraničia. Snažil sa, aby boli plastické a dynamické, teda pútavé.

Tento filmový medailón uvádzame  ako spomienku na Slavomíra Chmelu, ktorý odišiel do filmového neba v januári 2021.