VÝTVARNÝ KLUB PRI KrKS – ALENA ADÁMKOVÁ

Alena sa narodila v roku 1955. Kresleniu sa venovala od detstva. Umenie jej bolo vždy blízke, aj preto si vybrala prácu grafičky. Klub neprofesionálnych vytvarníkov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline navštevuje s prestávkami už od roku 1976. Vo svojej tvorbe uprednostňuje kresbu. Zúčastňuje sa súťaží neprofesionálných umelcov a za niektoré práce dostala ocenenia až na najvyššom stupni súťaže. V prezentácii vám prinášame ukážku jej tvorby – maľbu na kartón.