CINEAMA 2021

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva na regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2021.

Prihlásenie a propozície

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje celoštátnu postupová súťaž a prehliadku amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960. CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia súťaž a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Na súťaži sa môžu zúčastniť každý amatérsky filmový tvorca, občan Slovenskej republiky. Do regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia (zamestnanie, škola…).

Propozície súťaže CINEAMA 2021. 

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Prihlásiť sa do regionálneho kola možno do 6. apríla 2021.

Vyhodnotenie  regionálneho kola súťaže sa uskutoční 14. apríla 2021.

Ing. Miroslav Smatana

Krajské kultúrne stredisko

kontakt: +421 41 562 59 56, +421 915 787 299,

msmatana@vuczilina.sk,

www.krkszilina.sk