VAŠA BANDA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vám predstavuje úspešný divadelný kolektív mladých ľudí zo ZUŠ F. Špániho v Žiline.

Dramaturgia: Barbora Juríčková a kolektív, Viktória Svetkovská

Videozáznamy: Milan Kosec