VYHLÁSENIE NOC K CELOŠTÁTNYM POSTUPOVÝM SÚŤAŽIAM 2021

Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti nasledujúce informácie:

Národné osvetové centrum v súvislosti s aktuálnou nepriaznivou pandemickou situáciou pristupuje k zmenám v rámci systému celoštátnych postupových súťaží a prehliadok vyhlásených v roku 2021.

Celoštátne postupové súťaže

 1. REALIZOVANÉ TERMÍNOVO BEZ ZMENY:
  AMFO 2021 – 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby;
  CINEAMA 2021 – 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby;
  Jazykom tanca 2021 (kategória C) – 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení;
  Viva il canto 2021 – 5. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení;
  Výtvarné spektrum 2021 – 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby;
 2. POSUNUTÉ NA MESIACE APRÍL, MÁJ, JÚN, SEPTEMBER, OKTÓBER:
  Hviezdoslavov Kubín 2021 – 67. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých (týka sa aj školských, obvodných a okresných kôl);
 3. POSUNUTÉ NA JESENNÉ MESIACE:
  Belopotockého Mikuláš 2021 – 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých;
  Divertimento musicale 2021 – 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby;
  FEDIM 2021 – 7. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých;
  OdDYCHpoDYCH 2021 – 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby; Šaffova ostroha 2021 – 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci;
 4. ZRUŠENÉ POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
  (jednotlivé kolá sa môžu realizovať ako samostatné nepostupové podujatia scieľom vzdelávania, podpory prezentácie a rozvíjania jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom spätnej väzby od odborníkov):
  Jazykom tanca 2021 (kategória A, B) – 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení;

Národné osvetové centrum | Námestie SNP 12 | 812 34 Bratislava | IČO: 00164615 | http://www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka 2021 – celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí;
Zlatá priadka 2021 – 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.

Termíny realizácie jednotlivých kôl budú upresnené v ďalšom usmernení v najbližšom období. Národné osvetové centrum si vyhradzuje právo na zmeny.