SPOMIENKY V ČIPKE

Prepaličkované grafické ilustrácie Dona Andreja Paulinyho z Rajca.

Členky Klubu paličkovanej čipky pri odd. kultúry a športu v Rajci pod vedením Lýdie Pekaríkovej oživili prostredníctvom paličkovanej čipky spomienky na rajeckého rodáka – kňaza, pedagóga, ilustrátora, výtvarníka, redaktora a spisovateľa Dona Andreja Paulinyho (Saleziáni Don Bosca).