AMFO 2021 – výsledky regionálneho kola súťaže

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo v mesiaci február regionálne kolo 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Do súťaže sa prihlásilo 35 autorov z regiónu Horné Považie. Odborná porota v zložení Helena Šišková, Lukáš Macek a Rudolf Lendel hodnotila 153 fotografií. Napriek nižšiemu počtu prihlásených autorov súťaž priniesla zaujímavé fotografické diela. Porota udelila 16 ocenení a 9 čestných uznaní v štyroch kategóriách – farebná fotografia, čiernobiela fotografia, cykly a seriály a experiment. Nová kategória experiment bola obsadená len jedným autorom, čo bolo pre porotu trochu sklamaním, pretože nemala možnosť v rámci kategórie porovnať jednotlivé autorské diela a udeliť ocenenia. Udelila tak len symbolické čestné uznanie. A tak aj touto cestou vyzýva autorov, aby sa v budúcom ročníku súťaže nebáli prihlásiť svoje práce aj do tejto zaujímavej kategórie.

Príhovor predsedníčky poroty Heleny Šiškovej

Autori do 15 rokov kategóriu čiernobiela fotografia neobsadili. Lucia Klimová ako jediná autorka do 15 rokov v kategórii farebná fotografia sa zúčastnila zaujímavou aranžovanou snímkou s názvom Bez názvu. Samotné vizuálne zdelenie autorky je natoľko výrazné, že skutočne nepotrebuje žiadne pomenovanie. Je pravdepodobne silným odrazom vnímania súčasnej doby očami samotnej autorky. Pre už spomínané sólové obsadenie tejto kategórie porota udelila autorke čestné uznanie.

V druhej vekovej skupine /15 – 25 rokov/ v kategórii čiernobiela fotografia autori ponúkajú zaujímavé zábery rôznych žánrov a tém od vtipnej ako aj romantickej až vážnej reportážnej fotografie cez inscenovaný a konceptuálny portrét ako aj určité jeho detaily, architektúru a dokument. Prvé miesto získala Júlia Kučeríková zo Žiliny so súborom mysterióznych až strašidelných reportážnych fotografií fašiangového obdobia Mad Hatter a Visit from hell. Záhadný a nekonvenčne pojatý portrét Barbory KrčmarikovejVnútri sa motá samota porota ocenila druhým miestom. Tretie miesto získala subjektívna výpoveď Anežky Majdišovej Autoportrét. Autorka z určitých útržkov reality skladá mozaiku neobvyklého autoportrétu. Práve podobné práce by sa mohli radiť už do novej kategórie experiment.

Farebná fotografia je tu zastúpená témami a žánrami ako inscenovaný a aranžovaný portrét, krajina, inscenovaná a živá reportážna fotografia, imaginatívna fotografia a fotomontáž ako aj konceptuálne vyjadrenia. Prvé miesto získala Andrea Jánošíková so svojím autoportrétom Mimozemšťan vytvoreného cez upravenú predsádku. Konceptuálne vyjadrenie s názvom Sloboda od Andrea Takáča ocenila porota druhým miestom. Tretie miesto podobne ako v kategórii čiernobiela fotografia získala Anežka Majdišová za konceptuálne vyjadrenie Autoportrét 2. Čestné uznania získali reportáže z koncertu od Evy UrbaníkovejRed Fink, vyjadrenie rodinnej pohody od Michala Barteka – RodinaŠtyri ročné obdobia Adama Chovanca.

Veková skupina nad 25 rokov bola zastúpená najväčším počtom fotografií. V kategórii čiernobiela fotografia sa objavili témy a žánre ako precítená krajinárska fotografia, ateliérový a inscenovaný portrét, nájdené a vtipné zátišia z exteriéru, minimalistická architektúra, odrazy vo výkladoch, zaujímavá reportáž z prostredia vidieka ako aj premyslená konceptuálna tvorba. Prvé miesto porota udelila Miroslavovi Brozovi za esteticky precítené a svetelne vynikajúce fotografie krajiny Ambrová, Strážca domu a Volavky. Druhé miesto získal Martin Tomáška za kompozične čisté a konceptuálne premyslené fotografie z exteriéru Únik a Linka. Za vizuálne vyjadrenie pandémie s názvom Zlá doba I porota udelila Milanovi Velikému tretie miesto. O priečku sa delí s Jozefom Chromiakom, ktorý za reportážnu fotografiu Na kolotoči I získal rovnako tretie miesto. Čestné uznanie bolo udelené Michaele Brutovskej za fotografiu Obetavé ruky, Jánovi Leľakovi za vystihnutie atmosféry zasneženej Žiliny Cestou z vernisážeVladimírovi Vidrovi za fotografiu architektúry Pocta Hurbanovi.

Vo farebnej fotografii prevládala krajinárska fotografia, nájdené mestské zátišia, určité detaily architektúry, ako aj aranžovaný a inscenovaný portrét a figúra. Prvé miesto aj v tejto kategórii získal Miroslav Broz za vynikajúcu krajinársku fotografiu Island. Krajinárska fotografia bola ocenená aj na druhom mieste, ktoré patrí Vladimírovi Vidrovi za citlivo manipulovanú až impresionistikú fotografiu Cesta domov. Tretie miesto získali fotografie od Ľubomíra Klimu Nemenný čas a Stiesnenosť 1, 2. Pri vizuálnom vyjadrení autor nielen že využíva ženský akt, ale jeho účinok znásobuje a zároveň abstrahuje zoskupením postáv do určitých geometrických útvarov. Čestné uznania získal Peter Čaplický za fotografiu Na hrebeni.

Kategóriu Cykly a seriály obsadilo 9 autorov s 36 fotografiami. Potvrdzuje to fakt, že väčšina kreatívnych autorov sa chce vyjadrovať sériou fotografií využívajúc pri tom rôzne žánre od portrétu cez aranžovanú a klasickú reportáž, krajinársku fotografiu či reklamné a konceptuálne vyjadrenia. Porota jednohlasne udelila prvé miesto Milanovi Velikému za súbor fotografii s priliehavým názvom Únik I, II, III. Jednoduchý námet úniku autor konceptuálne vynikajúco zvládol a to fotografovaním postupného vyprázdňovania priestoru s rozhýbanými postavami, umocnený zábermi z vtáčej perspektívy. Druhé miesto získal Vladimír Vidra so svojimi impresionistickými fotografiami s názvami Kolvarky I, II, III. Jaromír Fašianok za svoju klasickú reportáž z dedinského prostredia s priliehavým názvom Pohoda 1,2,3,4,5 získal tretie miesto.

Vladimír Vidra prihlásil svoje práce – citlivo manipulované krajinárske koláže do novej kategórie Experiment ako jediný autor. Preto ho porota nemohla z dôvodov absencie ostatných autorov patrične ohodnotiť. Získal tak len symbolické čestné uzananie.

Ako vidieť žiadna izolácia ako aj pandémia nedokáže zabrániť človeku tvoriť a tým si naplniť svoje túžby. Preto chcem v mene celej poroty všetkým oceneným a vystavujúcim autorom popriať ešte väčšej chuti a odhodlania tvoriť, hľadať a odkrývať, nové, aktuálne obrazy.

Všetci zúčastnení autori môžu svoje práce konzultovať s fotografom Lukášom Macekom prostredníctvom jeho emailovej adresy info@lukasmacek.com


Výsledky súťaže

Odborná porota: Mgr. Helena Šišková, ArtD, Žilina, Mgr. art. Lukáš Macek, Žilina, Mgr. Rudolf Lendel, Bratislava

1. veková skupina: autori do 15 rokov

B. kategória: farebná fotografia

čestné uznania: Lucia Klimová, Žilina – Bez názvu

2. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

1. miesto: Júlia Kučeríková, Žilina – Mad Hatter, Visit from hell

2. miesto: Barbora Krčmariková, Skalité – Vnútri sa motá samota

3. miesto:  Anežka Majdišová, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Autoportrét

B. kategória: farebná fotografia

1. miesto: Andrea Jánošíková, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Mimozemšťan

2. miesto: Andrej Takáč, Žilina – Sloboda

3. miesto: Anežka Majdišová, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Autoportrét 2

čestné uznania: Michal Bartek, Rajecká Lesná – Rodina, Eva Urbaníková, Žilina – Red Fink, Adam Chovanec, Nová Bystrcia – Štyri ročné obdobia

3. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

1. miesto: Miroslav Broz, Žilina – Trnové, Fotoklub OBZOR – Abramová, Strážca domu, Volavky

2. miesto: Martin Tomáška, Žilina, Just a Natruc – Únik, Linka

3. miesto: Milan Veliký, Žilina, Fotoklub OBZOR – Zlá doba I,

3. miesto: Jozef Chromiak, Žilina, Just a Natruc – Na kolotoči I

čestné uznania: Michaela Brutovská, Žilina – Obetavé ruky, Ján Leľak, Žilina – Cestou z vernisáže, Vladimír Vidra, Žilina, Fotoklub OBZOR – Pocta Hurbanovi

B. kategória: farebná fotografia

1. miesto: Miroslav Broz, Žilina – Trnové, Fotoklub OBZOR – Island

2. miesto: Vladimír Vidra, Žilina, Fotoklub OBZOR – Cesta domov

3. miesto: Ľubomír Klimo, Žilina, Fotoklub GAMA – Nemenný čas, Stiesnenosť I, II

čestné uznanie: Peter Čaplický, Žilina, Fotoklub OBZOR – Na hrebeni

C. kategória (bez rozlíšenia veku): cykly a seriály

1. miesto: Milan Veliký, Žilina, Fotoklub OBZOR – Úniky

2. miesto: Vladimír Vidra, Žilina, Fotoklub OBZOR – Kolvarky I, II, III

3. miesto: Jaromír Fašianok, Žilina, Fotoklub OBZOR – Pohoda I – V

D. kategória (bez rozlíšenia veku): experiment

čestné uznanie: Vladimír Vidra, Žilina, Fotoklub OBZOR – Čarovná krajina

Prezentácia ocenených fotografií z regionálneho kola AMFO 2021