RAJECKÉ ČIPKÁRKY

Hoci paličkovaná čipka nemá v Rajci tradíciu, v tomto meste už viac ako 20 rokov úspešne pôsobí Klub paličkovanej čipky pri odd. kultúry a športu.
V dnešnej prezentácii vám predstavujeme tvorbu čipkárok pod vedením Lýdie Pekaríkovej.