Výtvarný klub pri KrKS – Jozef Vlček

Jozef Vlček, sa narodil v roku 1951 v stredoslovenskej podhorskej dedine Pohronská Polhora. Kreslí a maľuje už od detstva, ale intenzívne sa začal venovať olejomaľbe až po odchode na dôchodok v roku 2012. Patrí medzi obdivovateľov slovenskej prírody a vo svojich obrazoch sa snaží prírodu nielen popisne zobrazovať, ale aj odhaľovať jej tajomstvá a jej stále sa meniacu krásu a sprostredkovať jej nevyčerpateľnú energiu. Pretože do prírody neoddeliteľne patrí aj divá zver aj tá sa stala predmetom jeho umeleckého záujmu. Jeho vzťah a obdiv k prírode sa sformoval už v detstve. Rodičovský dom bol na kraji dediny, pred ním len úzka cestička, potok, plný pstruhov, kúsok pastvy a ďalej les. Za lesom lazy s drevenicami a pasúcim sa dobytkom a znova les. Ale les nie hocijaký, les plný tajomných nádherných zákutí vyvolávajúcich v detskej duši až strach, roklín, skalných zrázov, bystrín a nádherných mohutných stromov.

Na začiatku jeho výtvarného prejavu bola, ceruzka a papier, školské pastelky a vodové farby. Neskôr pribudli temperové farby. Olejomaľbe sa začal venovať až na vysokoškolskom internáte a prvá zachovaná olejomaľba je z roku 1974. Počas pracovnej kariéry sa síce tiež venoval olejomaľbe, ale nie intenzívne a tých cca 10 obrazov ročne skončilo u rodiny, priateľov a kolegov ako darčeky. Výsledkom jeho terajšej tvorby sú scenérie nádhernej slovenskej krajiny, ktorú sa snaží nielen zobraziť, ale obrazom vdýchnuť i dušu. Jeho obrazy iniciujú pocit pohody a pokoja, ale mnohokrát aj provokujú – kontrastom farieb, svetla a tieňa, dynamikou horských potokov, či vedú k zamysleniu.

Členom výtvarného klubu pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline je od roku 2019. K členstvu ho viedla túžba spoznať ďalších kolegov – neprofesionálnych maliarov, vymieňať si názory na tvorbu, ale aj spoznať a zúžitkovať názory a hodnotenia lektorov klubu. Cení si aj možnosť zúčastňovať sa na spoločných akciách klubu – na výstavách a plenéroch.