DOTAZNÍK

Milí naši priaznivci,

v mene Andrey Pilátikovej, študentky odboru elektronický obchod a manažment na Žilinskej univerzite v Žiline, by sme vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na zistenie Vašich názorov a postojov ohľadom Facebook stránky Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Odpovede z dotazníka budú využité pre potreby diplomovej práce, ktorej cieľom je zistenie efektívnosti online marketingovej komunikácie KrKS v Žiline na Facebooku. Dotazník je úplne anonymný a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút.Informácie z dotazníka nám pomôžu skvalitniť naše služby pre vás.

Ďakujeme.

https://forms.gle/bmXmQQHxkc5WwEs6A