Hviezdoslavov Kubín 2021 – nové termíny

Národné osvetové centrum v Bratislave pripravilo nové vyhlásenie o posune termínov v postupových súťažiach.

Hviezdoslavov Kubín reagoval na súčasnú pandemickú situáciu a posunul termíny uskutočnenia jednotlivých kôl.

školské kolá do 20. 4. 2021

obvodné kolá do 10. 5. 2021

okresné kolá do 10. 6. 2021

regionálne kolá do 30. 6. 2021

krajské kolá do 30. 9. 2021

celoštátne kolo 27.  30. 10. 2021

Časté otázky:

1. Môže sa minuloročný víťaz obvodného alebo okresného kola zúčastniť na súťaži aj tento rok?

Môže, vždy o kolo nižšie, ako sa zúčastnil minulý rok. Ak sa zúčastnil na okresnom kole, začína na obvodnom kole.

2. Môže recitátor súťažiť tento rok s tým istým textom ako minulý rok?

Prvá až tretia kategória môže súťažiť s tým istým textom ako minulý rok, štvrtá kategória nie, lebo súťaž prebehla až do celoslovenského kola.

3. Môže recitátor vstúpiť do súťaže aj s textom, ktorý mal minulý rok a zároveň s novým, ktorý si vybral tento rok?

Recitátor môže súťažiť iba s jedným súťažným textom. V prvej až tretej kategórii si môže vybrať, či to bude minuloročný alebo tohtoročný text.

Elektronické prihlasovanie ešte spustené nie je, informácie o spustení a postupe prihlasovania budeme posielať na školské mailové adresy v okr. Žilina.