VLADO BAČA – MÔJ PRÍBEH FOTOGRAFIE (50 ROKOV S FOTOAPARÁTOM)

Vlado Bača sa narodil v roku 1948 v Žiline. Fotografovať začal v roku 1970. Od roku 1979 sa živí fotografiou v slobodnom povolaní v oblasti reklamnej fotografie. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, Asociácie profesionálních fotografu ČR a medzinárodnej Federácie európskych profesionálnych fotografov – FEP. Od roku 1977 bol aktívnym členom Americkej fotografickej asociácie – PSA. Svoje fotografie vystavoval na viac než 150 medzinárodných výstavách v zahraničí, kde získal mnoho ocenení za svoju tvorbu.

V súčasnosti organizuje fotografické workshopy a ako člen odborných porôt sa zúčastňuje na rôznych fotografických súťažiach. Prednáša ako lektor fotografie. Prednášky spája s prezentáciou svojich fotografií. Od roku 2012 učí predmet fotografie na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Individuálne učí fotografiu záujemcov o tvorivú a profesionálnu fotografiu a pripravuje na štúdium budúcich nádejných fotografov.

Najvýznamnejšie autorské výstavy mimo územia Slovenska

Prague (Czech republic), Uherský Brod (Czech republic), Munchen – LINHOF GALÉRIA (Germany), Helsinki (Finland ) Czestochowa (Poland), Karlsruhe (Germany), Berlin (Germany), Moskva (Russia)

Kolektívne výstavy

Bratislava 2007, Budapešť  (Hungary) 2007, Czestochowa (Poland) 2007, Brusel (Belgie)2008, Bratislava 2008, Moravská Třebová (Česká republika) 2008, Bratislava, Košice (2012)

http://www.vladobaca.sk