VEĽKONOČNÉ JEDLÁ

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo multimediálnu prezentáciu o tradičných veľkonočných jedlách na Slovensku. Obradové jedlá – symbol sviatku – paska – posvätenie jedál.

Dramaturgia a spracovanie: Viktória Svetkovská