ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby – ONLINE

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny usporiadalo pilotný ročník súťaže amatérskej fotografickej tvorby s názvom ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020/2021, ktorá je súčasťou druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020/2021. 

V minulom roku sme boli nútení kvôli šíriacemu sa ochoreniu COVID – 19 sympózium spolu so súťažou preložiť z novembra 2020 na apríl 2021. Dúfali sme v zrealizovanie naživo, bohužiaľ, nepodarilo sa. Súťaž sme sa však aj napriek tomu rozhodli nezrušiť, len ju preniesť do virtuálneho priestoru. 

Zverejnenie vyhodnotenia súťaže je naplánované vo virtuálnom priestore našej webovej, FB stránky a webovej, FB stránky Nadácie ŽSK na 24. apríla 2021, prostredníctvom multimediálnej prezentácie. V rovnaký deň, o niečo neskôr bude zverejnená virtuálna 3D galéria s prácami ocenených autorov.

Termín a časový harmonogram:

sobota 24. apríl o 13.00 h – web a facebook KrKS v Žiline, web a facebook Nadácia ŽSK
ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – vyhodnotenie fotosúťaže
■ multimediálna prezentácia ■ vyhodnotenie 1. ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby 

sobota 24. apríl o 16.00 h – web, facebook, youtube KrKS v Žiline, web a facebook Nadácia ŽSK
ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – výstava

■ virtuálna prehliadka ocenených prác 1. ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby


V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie počas letných mesiacov bude na základe záujmu možnosť so súhlasom autorov ocenené fotografie vystaviť v priestoroch Nadácie ŽSK tak, ako bolo plánované. Pre verejnosť sa výstava v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline už spätne naživo konať nebude.

Virtuálna forma vyhlásenia výsledkov je momentálne jediný spôsob, ako sa s Vami spojiť. My však veríme, že sa Vám bude páčiť. Ďakujeme všetkým prihláseným. Tešíme sa na výsledky!

V prípade záujmu, celý online program sympózia nájdete na: https://krkszilina.sk/2021/03/31/program-krks-v-ziline-april-2021/

Sympózium a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:

Kontakt:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Natália Vašková
Horný val 20
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 56 25 956
Mobil: 0915 787 299
nvaskova@vuczilina.skwww.krkszilina.sk

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny
PhDr. Gabriela Podolanová
Ul. Republiky 1
010 01 Žilina

Tel.: +421 948 386 342, Mobil: +421 948 911 223
nadacia@zilinskazupa.sk

TEŠÍME SA NA VÁS VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE!

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu (aktualizáciu) Propozícií “Čo mi dáva silu žiť,” o čom bude prihlásených účastníkov včas informovať prostredníctvom webovej stránky KrKS a e-mailu zaslaného na adresy uvedené pri registrácii.