TVORBA 2021

V utorok 30. marca pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby TVORBA 2021. Tohto ročníka súťaže sa zúčastnilo 50 autorov z regiónu Horné Považie. Porota v zložení akad. mal. Daniela Krajčová, akad. mal. Stanislav Lajda a Mgr. art. Andrej Mazúr hodnotila 123 diel, ocenila 26 autorov a udelila 5 čestných uznaní. Do krajského kola súťaže postupuje 31 autorov. Veríme, že tým najlepším sa podarí prebojovať až do celoslovenského kola. V krátkom videu vám prinášame vybrané víťazné práce, ktoré z dôvodu aktuálnych opatrení nie je možné vystaviť v priestoroch Makovického domu.

OCENENÍ AUTORI – postup do krajského kola súťaže

A. KATEGÓRIA – MAĽBA, autori od 15 do 25 rokov

1. miesto: Andrea Hellová, Súkromná škola umeleckého priemyslu
2. miesto: Aneta Bolibruchová, Súkromná škola umeleckého priemyslu
2. miesto: Berenika Ryboňová, Súkromná škola umeleckého priemyslu
3. miesto: Beáta Jarabová, Súkromná škola umeleckého priemyslu
Čestné uznanie: Júlia Macáková, Súkromná škola umeleckého priemyslu

A. KATEGÓRIA – MAĽBA, autori nad 25 rokov
1. miesto: Alena Adámková, Žilina
2. miesto: Vladimír Knapec, Rajecké Teplice
2. miesto: Tomáš Mačas, Lutiše
3. miesto: Mária Chomisteková, Žilina
3. miesto: Ľubomír Jančúch, Stránske
čestné uznanie: Stanislaw Wrobel, Žilina

B. KATEGÓRIA – KRESBA A GRAFIKA, autori od 15 do 25 rokov
1. miesto: Andrea Žilková, Súkromná škola umeleckého priemyslu
2. miesto: Tereza Boldizsárová, Žilina
3. miesto: Natália Laurenčíková, Súkromná škola umeleckého priemyslu
Čestné uznanie: Gayoung Joung, Žilina

B. KATEGÓRIA – KRESBA A GRAFIKA, autori nad 25 rokov
1. miesto: Alena Adámková, Žilina
2. miesto: Janka Mimrová – Dorčíková, Žilina
2. miesto: Karolína Michalcová, Brezany
3. miesto: Ľudmila Gašparíková, Žilina

BEZ ROZLÍŠENIA VEKU

C. KATEGÓRIA – PRIESTOROVÁ TVORBA
1. miesto: Pavol Badura, Žilina
2. miesto: Martin Kopera, Súkromná škola umeleckého priemyslu
2. miesto: Berenika Ryboňová, Súkromná škola umeleckého priemyslu
3. miesto: Vanesa Jarošová, Súkromná škola umeleckého priemyslu

D. KATEGÓRIA – INSITNÁ TVORBA
2. miesto: Roman Mohylák, Veľké Rovné
2. miesto: Natália Nosková, Kysucký Lieskovec
3. miesto: Marta Martonová, Žilina

E. KATEGÓRIA – DIGITÁLNA TVORBA
1. miesto: Klaudia Ďugelová, Súkromná škola umeleckého priemyslu
2. miesto: Veronika Tamašiová, Súkromná škola umeleckého priemyslu
3. miesto: Kamila Kudláčková, Súkromná škola umeleckého priemyslu
Čestné uznanie: Eliška Zajícová, Súkromná škola umeleckého priemyslu

F. KATEGÓRIA – EXPERIMENT
Čestné uznanie: Michal Mordel, Súkromná škola umeleckého priemyslu

F. kategória EXPERIMENT – Michal Mordel