HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 – prihlasovanie spustené

Elektronické prihlasovanie do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2021 je spustené.

Návod, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže: https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s
Pedagógovia prihlasujú recitátorov do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho okresu na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Okresné kolo v ZA je zatiaľ naplánované na 1.- 4. júna 2021, samozrejme všetko závisí od podmienok a od pandemickej situácie.
Prihlasovanie do okresného kola je otvorené do 15. mája 2021.

Tí, ktorí ste svoje školské kolá nestihli usporiadať, ešte stále máte možnosť aj online (dištančnou) formou, ktorá je povolená len pre školské kolá.
Návod, ako na recitačné video pre Hviezdoslavov Kubín: https://www.youtube.com/watch?v=w2F0sDz3t9Q

Kontaktná osoba pre okresné kolo v Žiline: Mgr. Viktória Svetkovská vsvetkovska@vuczilina.sk