PASENIE A PRVÝ VÝHON DOBYTKA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vám prináša multimediálnu prezentáciu o pastierskej kultúre na Slovensku.

Dramaturgia a spracovanie: Viktória Svetkovská