VIDEOPOZVÁNKA – SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2021

VIDEOPOZVÁNKA – SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2021

FILMY A MYŠLIENKY O NÁDEJI UŽ V PONDELOK 19. APRÍLA

Pozývame Vás na sympózium O nádeji.

▪ O DOBREJ ŠKOLE ▪ O ZEMI ▪ SILA ROZUMU ▪ ÚŽASNÉ OBJAVY ▪ SLOVO DEŤOM ▪ SILA ŽIŤ ▪ POSOLSTVO IKON ▪ O LÁSKE ▪ BUDÚCNOSŤ BUDE ▪ O DOBROM UČITEĽOVI ▪ ČO JE DÔLEŽITÉ ▪ POHĽAD DO OČÍ SMRTI ▪ ČO TREBA NAHLAS POVEDAŤ

Štrnásť filmov od 19. do 30. apríla 2021 na: http://www.krkszilina.sk a http://www.facebook.com/KrKSZilina

▪ DANIEL HEVIER ▪ DANIEL PASTIRČÁK ▪ SOŇA HOLÚBKOVÁ ▪ MICHAIL KAPUSTIN ▪ ERIK BALÁŽ ▪ MAREK ROHÁČEK ▪ JÁN MARKOŠ ▪ JURAJ ČOKYNA ▪ MARTIN SMATANA ▪ IRENA A VOJTĚCH HAVLOVCI ▪ MARTIN MAOK TESÁK ▪ PREßBURGER KLEZMER BAND ▪ JONATÁN PASTIRČÁK (PJONI) ▪ ALEKSANDR YASINSKI ▪ PETER VAŇOUČEK ▪ DIANA, AJNA a CECÍLIA MAROSZ ▪ PALO CHODELKA, ANDREA RAJTEKOVÁ, PALO CHODELKA jr. ▪ MIEŠANÝ GRÉCKOKATOLÍCKY SPEVÁCKY ZBOR CHRYSTOSOMOS

▪ STANO LAJDA ▪ MIROSLAV BROZ ▪ VLADIMÍR VIDRA ▪ MARIÁN ZÁVACKÝ ▪ ĽUBOMÍR BECHNÝ ▪ PETER NIČÍK ▪ MIROSLAV SMATANA ▪ NATÁLIA VAŠKOVÁ ▪ PETRA ROVDEROVÁ a ďalší

Filmy s myšlienkami, hudbou, fotografiami a inšpiráciami.

▪ KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE ▪ NADÁCIA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE PODPORU RODINY ▪ GALÉRIA IKONY ▪ KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE ▪ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE ▪ EUROPE DIRECT ▪ UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIZA ▪ EDUPOINT ▪ NADÁCIA KRAJINA HARMÓNIE ▪ NÁVRAT OZ

▪ FOND NA PODPORU UMENIA ▪ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

▪ ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA ▪ ŽILINSKÝ VEČERNÍK ▪ ŽILINAK ▪ MY ŽILINSKÉ NOVINY ▪ TV SEVERKA ▪ RÁDIO REBECA ▪ VREGIÓNE a ďalší