DANIEL HEVIER – ČO NÁJDETE V DOBREJ ŠKOLE

▪ film ▪ myšlienky básnika, spisovateľa a výtvarníka ▪ obrázky a pesničky: Daniel Hevier ▪ film je súčasťou sympózia O nádeji 2021