ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – vyhodnotenie fotosúťaže

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ – vyhodnotenie fotosúťaže

▪ film/multimediálna prezentácia ▪ vyhodnotenie 1. ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby ▪ v spolupráci s Nadáciou ŽSK pre podporu rodiny ▪ dramaturgia, réžia a strih: Natália Vašková ▪ film je súčasťou sympózia O nádeji 2021

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Nadáciou ŽSK pre podporu rodiny pripravilo pilotný ročník súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby s názvom Čo mi dáva silu žiť 2021. Súťaž nesie rovnakú tému, ako má aj samotný názov. Autori sa mohli prihlasovať v rámci vekových skupín do 16 a nad 16 rokov, a to v kategóriách čiernobielej a farebnej fotografie. Do súťaže sa zapojilo spolu 14 autorov s počtom spolu 93 prihlásených diel. Fotografie hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: Milan Veliký (predseda), Marián Závacký a Janka Mimrová Dorčíková. Hodnotiaca komisia obsadila celkom 8 miest a udelila 6 čestných uznaní. Kvôli nízkemu počtu prihlásených vo vekovej skupine do 16 rokov – čiernobiela fotografia, nebolo možné v tejto kategórii udeliť miesta, preto sa porota rozhodla len pre čestné uznania. Udelené boli aj dve špeciálne ceny za Krajské Kultúrne stredisko v Žiline a za Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny.

V krátkej multimediálnej prezentácii vám prinášame výsledky súťaže spolu s vybranými víťaznými prácami, ktoré z dôvodu aktuálnych opatrení nie je momentálne možné vystaviť vo výstavnej miestnosti Makovického domu. Po zlepšení epidemiologickej situácie radi vaše ocenené práce vystavíme v priestoroch Nadácie ŽSK tak, ako bolo pôvodne plánované.

Dnes o 16.00 hod. sa ešte môžete tešiť na prehliadku virtuálnej 3D galérie.

I. veková skupina: autori do 16 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

1. miesto: neudelené

2. miesto: neudelené

3. miesto: neudelené

čestné uznanie: Sebastian Roy

čestné uznanie: Sebastian Roy

B. kategória: farebná fotografia:

1. miesto: Andrej Kmeť

2. miesto: neudelené

3. miesto: Andrej Kmeť

čestné uznanie: Sebastian Roy

II. veková skupina: autori nad 16 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

1. miesto: Martin Tomáška

2. miesto: Zlatica Roy

3. miesto: Michal Krištof

čestné uznanie: Zlatica Roy

čestné uznanie: Ľubica Krištofová

B. kategória: farebná fotografia

1. miesto: Zlatica Roy

2. miesto: Šimon Parobek

3. miesto: Gustáv Hegedüš

čestné uznanie: Radoslav Krivko

Špeciálna cena Krajského kultúrneho strediska v Žiline: Ľubica Krištofová

Špeciálna cena Nadácie ŽSK pre podporu rodiny: Ľubica Krištofová

Všetkým prihláseným ďakujeme za účasť a prajeme mnoho ďalších umeleckých úspechov.