IKONY

IKONY

▪ film ▪ posolstvo neobyčajných obrazov žilinskej galérie Ikon ▪ hudba: Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos ▪ dramaturgia, kamera, strih a réžia: Natália Vašková ▪ film je súčasťou sympózia O nádeji 2021