O LÁSKE

O LÁSKE


▪ film ▪ fragmenty očarujúcich myšlienok a básní o láske ▪ umelecký prednes: Jozef Abafi ▪ hudobné vstupy: Diana, Ajna a Cecília Marosz ▪ fotografie: Vladimír Vidra ▪ dramaturgia a réžia: Peter Ničík, Natália Vašková ▪ film je súčasťou sympózia O nádeji 2021