Eniki beniki kliki bé …

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v tomto pandemickom roku pripravuje regionálnu prehliadku detí MŠ v recitácii a v speve v online podobe.

Prehliadka bude tento rok nesúťažná a bude prebiehať na webe, facebooku a youtube KrKS v Žiline prostredníctvom filmovej prezentácie – videa.

Prihlásiť môžete deti, ktoré sú z okresu Žilina a Bytča, avšak za 1 MŠ max. 2 deti v jednej kategórii.

Kategórie: a) recitácia – max. 4 – 6 veršov b) spev (umelá alebo ľudová pieseň) – max. 2-3 slohy

Prihlasovanie do 31. mája 2021.

Viac informácií a prihlášku nájdete v informačnom liste v prílohe na stiahnutie.

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Svetkovská, vsvetkovska@vuczilina.sk