MAREK ROHÁČEK – BUDÚCNOSŤ BUDE

▪ film ▪ myšlienky pedagóga, mentora a zakladateľa OZ Návrat ▪ hudobné vstupy: Palo Chodelka, gitara, Andrea Rajteková, harfa, Palo Chodelka jr., cajón ▪ fotografie: Ľubomír Bechný ▪ film je súčasťou sympózia O nádeji 2021