Čo dáva fotografom silu žiť? (o pilotnom ročníku súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby)

Žilina, 28. 4. 2021

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Nadáciou ŽSK pre podporu rodiny pripravilo pilotný ročník súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby s názvom Čo mi dáva silu žiť 2021.

O svoj umelecký pohľad na tému „Čo mi dáva silu žiť“ sa podelili súťažiaci v dvoch vekových skupinách v kategóriách čiernobielej a farebnej fotografie.

Do súťaže sa prihlásilo 14 autorov. Odborná porota – Milan Veliký, Marián Závacký a Janka Mimrová Dorčíková – hodnotila 93 prihlásených diel.

Ako uviedol Milan Veliký, predseda poroty, prvý ročník súťaže amatérskej fotografickej tvorby priniesol dva momenty. Prvý – počet účastníkov nebol veľký, čo pripisuje pilotnému ročníku súťaže. Druhý – väčšina autorov zadanú tému nepoňala úplne presne. V závere svojho hodnotenia dodal: „Vyjadrenie podstaty názvu  – Čo mi dáva silu žiť  – sa najviac podarilo Martinovi Tomáškovi vo vekovej skupine nad 16 rokov, ktorého fotografia z nemocničného prostredia navodzuje atmosféru nádeje dievčaťa pred operáciou…“

Gabriela Podolanová z Nadácie ŽSK pre podporu rodiny ocenila cit pre kompozíciu i náladu na súťažných fotografiách. Na záver uviedla: „Veríme, že z tejto spolupráce s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline vznikne milá a užitočná tradícia.”

Ďakujeme spoluorganizátorovi Nadácii ŽSK pre podporu rodiny, hodnotiacej komisii a tiež všetkým, ktorí poslali do súťaže svoje fotografie.

Výsledky súťaže ako i 3D výstavu prác v podobe virtuálnej prehliadky nájdete na webovej a facebookovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline a Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Po zlepšení epidemiologickej situácie budú práce vystavené v priestoroch Nadácie ŽSK tak, ako bolo pôvodne plánované.

Podujatie bolo súčasťou Sympózia o nádeji 2021. Fotosúťaž i sympózium z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výsledky súťaže (ocenení autori):

I. veková skupina: autori do 16 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

čestné uznanie: Sebastian Roy
čestné uznanie: Sebastian Roy

B. kategória: farebná fotografia:

1. miesto: Andrej Kmeť
2. miesto: neudelené
3. miesto: Andrej Kmeť
čestné uznanie: Sebastian Roy

II. veková skupina: autori nad 16 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

1. miesto: Martin Tomáška
2. miesto: Zlatica Roy
3. miesto: Michal Krištof
čestné uznanie: Zlatica Roy
čestné uznanie: Ľubica Krištofová

B. kategória: farebná fotografia

1. miesto: Zlatica Roy
2. miesto: Šimon Parobek
3. miesto: Gustáv Hegedüš
čestné uznanie: Radoslav Krivko

Špeciálna cena Krajského kultúrneho strediska v Žiline: Ľubica Krištofová

Špeciálna cena Nadácie ŽSK pre podporu rodiny: Ľubica Krištofová

Vystavujúci autori vo virtuálnej galérii: Zlatica Roy, Sebastian Roy, Gustáv Hegedüš, Ľubica Krištofová, Michal Krištof, Andrej Kmeť, Martin Tomáška, Šimon Parobek, Radoslav Krivko

Vyhodnotenie formou multimediálnej prezentácie si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/KrKSZilina/videos/280058970412410

Virtuálnu výstavu nájdete tu: https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/5870287/%C4%8Do-mi-d%C3%A1va-silu-%C5%BEi%C5%A5-2021?fbclid=IwAR0ATApZ9H6ek_Z5ERIzXvIpfRTYyyWNL9KZeHoQKHtJtTkyF8X-uM3SsYQ


Natália Vašková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline