SPOMIENKA NA ONDREJA ŠTALMACHA

Ondrej Štalmach sa narodil v roku 1935 v Žiline. Kresleniu sa venoval od detstva, aj keď nemal výtvarné vzdelanie. Bol zakladajúcim členom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, teda v klube bol od roku 1976. V jeho tvorbe prevládala grafika, kresba, oleje a prírodné motívy, kytice či drevenice. Pravidelne sa zúčastňoval výstav a súťaží neprofesionálnych výtvarníkov, na ktorých získal viacero ocenení. V živote sa riadil mottom: „Maľuj – teš sa zo života.“ V apríli 2021 odišiel do umeleckého neba. Čest jeho pamiatke.