Čipkované radosti – Živly +

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Čipkované radosti – Živly +, ktorá sa uskutoční v Makovického dome v Žiline od 26. mája do 18. júna 2021. Výstava je reprízou októbrovej prezentácie prác členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia založenia čipkárskeho klubu.

Súčasťou výstavy budú aj prepaličkované grafické ilustrácie Dona Andreja Paulinyho z Rajca pod názvom Spomienky v čipke, ktoré vytvorili členky Klubu paličkovanej čipky pri odd. kultúry a športu v Rajci. 

Počas trvania výstavy bude možné zakúpiť si publikáciu Čipkované radosti, predlohy na paličkovanie a tiež hotové práce členiek KPČ Gracia.

Návštevníci si výstavu Čipkované radosti – Živly+  môžu pozrieť každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrKS aj v iných hodinách).