CANTICA COLLEGIUM MUSICUM

Pokračujeme v predstavovaní speváckych zborov Žilinského kraja. Vo filme televízie Turiec o martinskom miešanom speváckom zbore Cantica Collegium Musicum sa dozviete o histórii, súčasnosti a plánoch do budúcnosti prostredníctvom rozprávania členov zboru a dirigenta Štefana Sedlického. Samozrejme, nechýbajú ani ukážky ich tvorby a koncertného umenia.