HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 (okresné a regionálne kolo)

Okresné kolo súťaže sa pre I. až III. kategóriu bude konať dištančnou formou. 
Riadime sa podľa opatrení Covid-automatu a kultúrneho semaforu, ktorý nám zatiaľ neumožňuje usporiadať hromadné podujatie prezenčne pre maloleté školopovinné deti.


I. – III. kategória (okresné kolo Žilina)
1.- 3. jún 2021
Dištančne – prostredníctvom videozáznamov

Videozáznamy recitátorov s prednesom posielajte na mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk do 31. mája 2021 (v prípade väčších formátov posielajte cez úložiská napr. http://www.uschovna.cz).
Videozáznamy recitátorov bude hodnotiť odborná porota, ktorá sa stretne v priestoroch Makovického domu v Žiline. Po pozretí záznamov zostaví výsledky.

Videá recitátorov budú dostupné na youtube kanáli KrKS v Žiline iba v termíne 2. – 4. júna, len na vyžiadanie pedagógov, ktorí budú chcieť vidieť výkony aj iných recitátorov. O sprostredkovanie videa musíte požiadať mailom – videá budú neverejné.

3. jún 2021
Rozborový seminár a vyhlásenie výsledkov:
I. kategória o 9.00 h – cez videohovor aplikácie ZOOM
II. kategória o 10.00 h – cez videohovor aplikácie ZOOM
III. kategória o 11.00 h – cez videohovor aplikácie ZOOM
Rozborový seminár k súťažným kategóriám a vyhlásenie výsledkov bude prebiehať online formou cez videohovor platformy ZOOM. Výsledky budú zverejnené aj na webovej a facebookovej stránke KrKS v Žiline. Údaje k prihláseniu na videohovor budú zverejnené na webovej stránke http://www.krkszilina.sk.

Regionálne kolo (spolu okresy ZA a BY) sa pre IV. kategóriu bude konať prezenčnou formou.
IV. kategória (regionálne kolo – okr. ZA a okr. BY spolu)

4. júna 2021
prezenčne – Makovického dom Žilina, Horný val 20

max. počet osôb v miestnosti – 15

O 9.00 h – poézia 9 recitátorov
O 11.00 h – próza 7 recitátorov

Kontakt na organizátora:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Mgr. Viktória Svetkovská
vsvetkovska@vuczilina.sk
t.č. 0902 277 304