KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ – JOZEF BAVLNA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rámci projektu Keď ruky rozprávajú predstavilo v knižnej podobe 34 osobností tradičnej ľudovej tvorby či umeleckého remesla žilinského regiónu. Inšpirovaní knihou predstavujeme týchto tvorcov aj prostredníctvom filmových prezentácií.

Umelecký rezbár Jozef Bavlna zo Štiavnika má rád rodný grunt a tradície. Jeho drevené plastiky sú spojené so životom starých rodákov, láskou k zemi, k prírode, so sakrálnymi témami. Ukážky jeho tvorby sa nachádzajú v múzeách na Slovensku a v Česku.