ALOJZ MUCHA

Nielen folklorista, muzikant, spevák a predník slávnej medzinárodnej Ľudovej hudby bratov Muchovcov, ale i rezbár, výtvarník a dizajnér. Nedávno oslávil svoju šesťdesiatku. Film o všestrannom umelcovi Alojzovi Muchovi uvádzame pri príležitosti spomínaného životného jubilea.