HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 – výsledky

Výsledková listina:

Okresné kolo Žilina

 1. kategória:

Odborná porota: Anna Babišová, Dáša Švaňová, Katarína Žiačiková

Poézia

 1. miesto: Matej Ugor (ZŠ Dolná Tižina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Matej Machyna (ZŠ Rosina)
 3. miesto: Tomáš Radena (CZŠ Dobrého pastiera, Žilina)

Čestné uznanie: Sára Jančulová (ZŠ Karpatská, Žilina)

Próza

 1. miesto: Leonard Muška (ZŠ Námestie mladosti, Žilina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Nela Čerňanská (CZŠ R. Zaymusa, Žilina)
 3. miesto: Petra Blažejová (ZŠ Gaštanová, Žilina)

Čestné uznanie: Mária Svobodová (ZŠ Ondreja Štefku, Varín)

2. kategória:

Odborná porota: Marcela Valášková, Natália Hogajová, Monika Ugorová

Poézia

 1. miesto: Tatiana Altusová (ZŠ Lichardova, Žilina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Matej Behančín (ZŠ Karpatská, Žilina)
 3. miesto: Jana Marčišová (ZŠ Dolný Hričov)

Čestné uznanie: Alex Lichner (SZŠ Oravská, Žilina)

Próza

 1. miesto: Laura Šebová (ZŠ Karpatská, Žilina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Alexandra Vršanská (ZUŠ F. Špániho, Žilina)
 3. miesto: Patrik Černák (ZŠ Martinská, Žilina)

3. kategória

Odborná porota: Vladimír Mores, Michaela Pastorková, Ľubica Brennerová

Poézia

 1. miesto: Xénia Veronika Orlická (ZŠ Karpatská, Žilina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Paulína Fundárková,  (ZŠ Martinská, Žilina)
 3. miesto: Nikola Otipková (ZUŠ F. Špániho, Žilina)

Próza

 1. miesto: Radoslav Káčerík (Gymnázium Varšavská, Žilina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Eliška Pokorná (ZŠ Karpatská, Žilina)
 3. miesto: Vanesa Žoldáková (ZŠ Dolný Hričov)

Čestné uznanie: Eliška Majdanová (ZŠ Lietava)

4.kategória (regionálne kolo okr. Žilina, Bytča):

Odborná porota: Michaela Pastorková, Igor Válek, Zuzana Demková

Poézia

 1. miesto: Terézia Ševčíková (Gymnázium Veľká okružná, Žilina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Štefánia Kubincová (Gymnázium, Bytča) – postup do krajského kola
 3. miesto: Vanessa Porubčanská (Gymnázium Bilingválne, Žilina)

Próza

 1. miesto: Jakub Grof (Gymnázium Veľká okružná, Žilina) – postup do krajského kola
 2. miesto: Júlia Moresová (Gymnázium bilingválne, Žilina)
 3. miesto: Matúš Altus (Gymnázium Varšavská, Žilina)